úterý 11. července 2017

Prvotní vražda v indoevropských mýtech

Severské mýty hovoří o Ymim, který byl první bytostí a živil se mlékem krávy Audhumby. Později byl zabit Ódinem a jeho bratry, jeho tělo bylo rozděleno, a z těchto komponent byla stvořena naše země.

Ymiho jméno koresponduje s protoindoevropským *yemós, což znamená „dvojče“. V protomýtu vystupují Yemós a jeho bratr Mánu. Mánu zabije svého bratra a vytvoří z něj zemi stejně jako Ódin (z kostí skály, z krve vodstvo atd.). 

V mýtech indoevropské rodiny se často proměňují vztahy a okolnosti. Velmi výrazně je upraven římský mýtus, kde z dvojčat Romula a Rema (Remus=Yemós), odkojených vlčicí místo Audhumbly, zabije Romulus Rema a založí Řím (=rozdělí zemi).


Prvotní mýtus obsahuje ale daleko víc; z dvojčat či párových dvojic se stávají hraniční opozita života a smrti. Smrt není konec, ale stává se skrze akt stvoření počátkem života nového. Z toho vychází pochopení konceptu posvátných obětí; smrt je potřeba k tomu, aby udržovala kontinuitu života v běhu. 

Ilustrace Ymiho pochází od Katharine Pyle.

Žádné komentáře:

Okomentovat