neděle 20. srpna 2017

ALU - je to jenom o pivu?

O runové formuli ALU se občas hovoří ve spojitosti s ale, což znamená pivo, kvas.
 Looijenga zastává názor, že jsou dva možné výklady této formule; sakrální a profánní. Světský výklad se opírá o slovo ale, pivo, takže výraz znamená něco jako přípitek.

Situace ovšem není tak jednoduchá jak by se zdálo, poněvadž stejný výraz bývá spojován s transem a iniciačními rituály, např. s ultimátní iniciací, jakou je cesta do zásvětí. O tom svědčí i ALU vyryté do anglosaských uren ze šestého století. Podobným výrazem jsou také popisováni v Beowulfovi muži, kteří svědčili v Heorotu o jeho boji s Grendelem (ealu-scierwen). Nepředpokládá se, že přišli ožralí, ale spíše v extatickém stavu mysli, když barvitě líčili onen strhující hrdinský čin, čímž se opět dostáváme ke stavu extáze, která nemusí být nutně navozena kvasem. Pokud jste jako děti sledovali akční filmy a nadšeně potom popisovali přátelům souboje, víte, co tím myslím. 

Nyní se podrobněji podíváme na runový kámen z Elsegemu:
"Runový kámen z Elgesemu (Norsko) obsahuje pouze jedno slovo: ALU. Kámen byl objeven v roce 1870 v archeologické oblasti, která obsahovala řadu velkých kamenů uspořádaných do tvaru lodě a 18 mohyl. Tento kámen byl vykopán z jedné z mohyl a byl situován nápisem dolů. Později bylo v oblasti objeveno několik dalších hrobů a podle Antonsena se jedná o kultické místo. Podle něj ALU neznamená pouze pivo, ale stav mysli podobný transu, který byl možná vyvolán pitím piva. ALU na amuletech může být interpretováno jako náboženská aktivita, iniciační rituály a nebo kult mrtvých, nebo symbolizovat přechod mezi světem živých a mrtvých."

Looijenga, T.; TEXTS & CONTEXTS OF THE OLDEST RUNIC INSCRIPTIONS

Žádné komentáře:

Okomentovat